NGÀY HỘI KẾT NỐI NÔNG SẢN, SAN SẺ YÊU THƯƠNG, VƯỢT QUA ĐẠI DỊCH

Giới thiệu sự kiện

NGÀY HỘI KẾT NỐI NÔNG SẢN, SAN SẺ YÊU THƯƠNG, VƯỢT QUA ĐẠI DỊCH. 

00 : 00 AM Thứ tư 09/06/2021

Sô 33, Nguyên Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội


Hội Nông dân tình Sơn La có Công văn đề nghị Liên hiệp Hợp tác xã kinh tế số Việt Nam (VDECA) hỗ trợ truy xuất nguồn gốc các sản phâm nông sản của tính Sơn La và hỗ trợ các hoạt động quảng bá, giới thiệu, tiêu thụ san phấm nông sản tại Trung tâm Hồ trợ Nông dân thành phô Hà Nội địa chỉ sô 33, Nguyên Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội. VDECA lựa chọn các sản phâm xoài, mận hậu an toàn, đủ tiêu chuẩn, có nguồn gốc rõ ràng, có truy xuât EGAP và trưng bày,  tiêu thụ sản phẩm.

"

"

Thông tin sự kiện

NGÀY HỘI KẾT NỐI NÔNG SẢN, SAN SẺ YÊU THƯƠNG, VƯỢT QUA ĐẠI DỊCH

Thời gian: 00 : 00 AM Thứ tư 09/06/2021
Địa điểm: Sô 33, Nguyên Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội